įtinti

įtinti
1 įtìnti, į̃tina, įtýnė tr. Pln, Kal primušti, prilupti. \ tinti; atitinti; įtinti; ištinti; nutinti; patinti; partinti; pertinti; pratinti; pritinti; sutinti; užtinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • laitinti — 2 laitinti, ina, ino tr. lepinti: Nelaitink taip vaikų, bo bus tinginiai Slk. Nereikia maži vaikai laitinti: ką padavei, turi ir valgyti Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apnašlaitinti — tr. padaryti našlaičiu: Apsinašlinai patsai, berneli, apnašlaitinai mažą vaikelį LTR(Nč). našlaitinti; apnašlaitinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitinti — 1 atitìnti, atìtina, atitynė tr. sumušti, atidaužyti: Parvažiav[o] visi attintaĩs šonais [iš vestuvių] Lp. tinti; atitinti; įtinti; ištinti; nutinti; patinti; partinti; pertinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkuitinti — atkùitinti intr. pamažu ateiti, atkiūtinti: Kap buvo mūs diedukas gyvas, tai, būdavo, kas nedėlia, tai, žiūrėk, jau ir atkuĩtina per kalnelį Ūd. kuitinti; atkuitinti; sukuitinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlaitinti — 2 išlaitinti tr. išlepinti, išpaikinti: Kai mažus išlaitina, tai užaugę tėvam kailį karša Ds. laitinti; išlaitinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištinti — 1 ištìnti, ìština, ištynė (ìštinė) 1. tr. J, K, BŽ80, NdŽ, KŽ, Trak, Mtl, Šll, Plik išplakti, išploninti (dalgį): Atsinešk tintuvus, aš tau ištìnsiu dalgį Š. Dalgė ištintau – neturiu kūjelio DrskŽ. Atvažiav[o] vyras, ìštinė dalgę Drsk. Kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuitinti — kùitinti, ina, ino, kuĩtinti 1. intr. bėgti, skubiai eiti: Jis kùitina net liežuvį iškišęs Lzd. Reik kuitinti, kad nepasivėlintau Smn. 2. tr. neduoti ramybės, baksėti, judinti: Nekuĩtinkit šunies, tegul sau miega! Sb. 3. refl. Škn kasytis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • našlaitinti — našlaitinti, ina, ino tr. daryti našlaičiu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutinti — 1 nutìnti, nùtina, nutynė 1. tr. KŽ ištinti, išplakti. 2. tr. KŽ primušti, prilupti. 3. tr. prk. nugyventi, nualinti, nuskurdinti: Nutynė dvarą Šts. Nutìnta vieta – kaip barabanas plika Šts. Nutinta buvo Lietuva ir par pirmūsius vokyčius Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partinti — 1 partìnti, par̃tina, partynė intr. Pln, Kal šnek. pareiti: Niekas nevežė, pėsčias partynė End. Didliai tolie nėra, iš Mažeikių mes partynėm viena diena Kl. tinti; atitinti; įtinti; ištinti; nutinti; patinti; partinti; pertin …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”